سوزوكى كيا
$ 95,000
5CF03BC2-CE51-4D35-A008-0204A1517F71

0799473317

پطرول

سوخت

اتومات

گیربکس

1998

سال

دیگر

شیپ

رنگ

معلومات بیشتر

٣سلند دو كات كوزه دارد مواد خالى ماشين بدون دود بخار بدونيك خال رنگ 

انتخاب های ببشتر

D8E09495-C8D6-4BFF-9B58-680FD97E5486
$ 280,000
پطرول
اتومات
2007
January 17, 2023
پطرول
گیر
1997
January 17, 2023
پطرول
گیر
1994
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2006
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2008
January 13, 2023
16B2FDC6-A3BD-49C3-8022-B8BBC079E18E
$ 4,300
پطرول
اتومات
2010
January 10, 2023