سويفت جديد
$ 165,000
74DF1940-4E9E-4BF7-A545-3A79B5C72716

0799621162

پطرول

سوخت

اتومات

گیربکس

2006

سال

دیگر

شیپ

رنگ

معلومات بیشتر

چت کات ماشین دبل کوزه خالی
ماشین و زیربندی چک کولر فعال تایرها نو
موتر خانگی میباشد کم مصرف ۱۰ لیتر ۱۳۰ تا میره
جور آمد داره

انتخاب های ببشتر

D8E09495-C8D6-4BFF-9B58-680FD97E5486
$ 280,000
پطرول
اتومات
2007
January 17, 2023
پطرول
گیر
1997
January 17, 2023
پطرول
گیر
1994
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2006
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2008
January 13, 2023
16B2FDC6-A3BD-49C3-8022-B8BBC079E18E
$ 4,300
پطرول
اتومات
2010
January 10, 2023