فورگرس
$ 250,000
C8F7CF4E-1E05-4ED4-8471-4D092CDA736F

0792083379

پطرول

سوخت

اتومات

گیربکس

2004

سال

سدان

شیپ

رنگ

معلومات بیشتر

ماشين چبه 300 بدون دود وبخار ماشين بدون سرو صدا تمام سيستم برقى اش فعال است كولر وبخارى اى سى ميباشد موتر بدون كات تايرها نو ويلكپ سيستم داراست كم مصرف براى دانستن قيمت مناسب بر تماس شويد

انتخاب های ببشتر

D8E09495-C8D6-4BFF-9B58-680FD97E5486
$ 280,000
پطرول
اتومات
2007
January 17, 2023
پطرول
گیر
1997
January 17, 2023
پطرول
گیر
1994
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2006
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2008
January 13, 2023
16B2FDC6-A3BD-49C3-8022-B8BBC079E18E
$ 4,300
پطرول
اتومات
2010
January 10, 2023