BMW كلاسيك
$ 2,700
DF4A2E8E-C727-41C2-9DCA-BE5D040D2DEF

0785803001

پطرول

سوخت

اتومات

گیربکس

2008

سال

سدان

شیپ

رنگ

معلومات بیشتر

٨سلند

١٠ ليتر ٧٠ كيلومتر 

١٠ ايرباك

سيستم كاملاً برقى

ريموت وكنترول وفنگر 

 

انتخاب های ببشتر

D8E09495-C8D6-4BFF-9B58-680FD97E5486
$ 280,000
پطرول
اتومات
2007
January 17, 2023
پطرول
گیر
1997
January 17, 2023
پطرول
گیر
1994
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2006
January 17, 2023
پطرول
اتومات
2008
January 13, 2023
16B2FDC6-A3BD-49C3-8022-B8BBC079E18E
$ 4,300
پطرول
اتومات
2010
January 10, 2023